Vi jobbar på en ny hemsida! 

Tyvärr fungerade vår gamla hemsida inte längre som den skulle och vi måste därför bygga en ny. Vi jobbar på att få upp denna så fort som möjligt, men i väntan på att den ska bli klar kan du ändå hitta lite grundläggande information om Protect Our Winters Sweden här. 

WEBBSHOP

I vår webbshop hittar du snygga t-shirts, stickers och annat fint - självklart hållbart producerat! 

#POWHABITS

Vår kampanj #PowHabits utmanar Sveriges snösportare att spara 1000 ton CO2 på en säsong. Anta utmaningen du också! 

KONTAKTA OSS

Vill du engagera dig i POW? Är ditt företag intresserade av att samarbete med oss? Kontakta oss! 

 

VI BEHÖVER VINTERN

Protect Our Winters syfte är enkelt - vi vill rädda vintern! För att uppnå detta jobbar vi med två parallella spår: vill att snösporten ska minska sin klimatpåverkan, och samtidigt bli en starkare röst i samhällsdebatten genom att dela med oss av historien om vinterns mörka framtid.

Att minska snösportens klimatpåverkan handlar om att företag, organisationer och vanliga skid- och brädåkare tar ett större ansvar för sitt klimatavtryck och successivt utvecklar mer hållbara affärsmodeller och beteenden. Att bli en starkare röst i samhällsdebatten innebär att vi snösportare måste berätta vår historia och därigenom verka för insatser som begränsar klimatförändringarna, både inom politiken och näringslivet.

POWs drivkraft och kommunikation är i grunden positiv - vi vill lyfta framgångar och lösningar, inte skuldbelägga och svartmåla. POWs styrkor är ett starkt varumärke, en väletablerad community, och att vi drivs av vår passion. Vi vill uppmuntra alla att dra sitt strå till stacken och börja där man står!

OM OSS

Protect Our Winters Sweden är en ideell organisation som grundades 2016. POW grundandes 2007 i USA, av snowboardproffset Jeremy Jones. Sedan dess har POW växt till en global rörelse med lokalkontor i USA, Austria, France, Finland, Germany, Great Britain, Norway, Sweden and Switzerland.

Historien om POW i Sverige startade 2014 när Johnn Andersson och Johan Ahlgren grundade nätverket Save Our Snow. Sedan 2016 är vi del av den globala organisationen Protect Our Winters. Vi är stolta över att vara en del av en global rörelse av snöälskare som bestämt sig för att göra vad de kan för att rädda vintern!

Arbetet i Sverige drivs av en styrelse som består av 6 personer och en växande grupp volontärer. Vi är skid- och brädåkare. Vi är gamla och unga. Vi är tjejer och killar. Och vi har olika bakgrunder och kompetenser. Vi kompletterar varandra helt enkelt, och det är vår styrka.

VAD VI GÖR

SYNLIGGÖRA & DEBATTERA

Vi synliggör och debatterar klimatfrågan för att höja medvetenheten om klimatutmaningen, få människor att våga ta den på allvar och driva förändring både inom snösportvärlden och samhället i stort. Det sker genom genom kampanjer, manifestationer och andra roliga upptåg.

INFORMERA & UTBILDA

Vi informerar och utbildar för att höja kunskapsnivån om klimatförändringarna, motverka falsk informationsspridning samt öka insikten om hur snösporten påverkar och påverkas av klimatförändringarna. Det sker genom sociala medier, föreläsningar och utbildningar. Och vi är passionerade, men alltid sakliga och faktabaserade.

INSPIRERA & ENGAGERA

Vi inspirerar och engagerar för att skapa en bred social rörelse, skapa en plattform för klimatrelaterade projekt och initiativ, och marknadsföra en klimatsmart livsstil. Det sker genom att utveckla vårt nätverk av volontärer, medlemmar, ambassadörer och vänföretag, och ge dem de verktyg som krävs för att driva förändring.

 

© Copyright Protect Our Winters Sweden